Hạt Mix 6 Loại: Nhân Mắc Ca Úc, Óc Chó Vàng Mỹ, Hạnh Nhân Mỹ Sấy, Điều Rang Mộc, Nho Khô, Hạt Bí Xanh

Hạt Mix 6 Loại: Nhân Mắc Ca Úc, Óc Chó Vàng Mỹ, Hạnh Nhân Mỹ Sấy, Điều Rang Mộc, Nho Khô, Hạt Bí Xanh
0
Zalo
Hotline